Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w...

Informuję, że zgodnie z Art. 17 pkt. 1a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologic...