Informacja o realizacji wydatków i dochodów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu za 2020 rok....

Informacja o planie finansowym wydatków i dochodów PSSE w Międzyrzeczu na 2020 rok (.pdf)...

Informacja o realizacji wydatków i dochodów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w 2019 roku.pdf...

Informacja o planie finansowym wydatków i dochodów PSSE w Międzyrzeczu na 2019 rok (.pdf)...

Informacja o realizacji wydatków i dochodów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w 2018 roku.pdf...

Informacja o planie finansowym wydatków i dochodów PSSE w Międzyrzeczu zapisanych w ustawie budżetowej na 2018 rok.pdf...

W załączeniu w formacie .pdf Informacja o realizacji wydatków i dochodów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu...

Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu na 2017 rok wynikający z ustawy budżetowej uchwalonej w dniu 16 grudnia 2016 r. wynosi 1.677.000 zł. Struktura planu fi...

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu jako dysponenta środków budżetowych III stopnia w I półroczu 2017 roku realizowany jest w oparciu o kwoty dochodów i wydatk...