Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu przedstawia sprawozdania finansowe za 2023 rok: Bilans_2023.pdf Rachunek_zysków_i_strat_2023.pdf Zestawienie_zmian_w_funduszu_2023.pdf ...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu przedstawia sprawozdania finansowe za 2022 rok: Bilans_2022.pdf Rachunek_zyskow_i_strat_2022.pdf Zestawienie_zmian_w_funduszu_2022.pdf I...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu przedstawia sprawozdania finansowe za 2021 rok: Bilans_za_2021.pdf Informacja_dodatkowa_2021.pdf Rachunek_zysków_i_strat_2021.pdf Zesta...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu przedstawia sprawozdania finansowe za 2020 rok: Bilans_za_2020.pdf Informacja_dodatkowa_za_2020.pdf Rachunek_Zyskow_i_Strat_2020.pdf Zes...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu przedstawia sprawozdania finansowe za 2019 rok: Bilans_za_2019.pdf Rachunek_Zyskow_i_Strat_za_2019.pdf Informacja_Dodatkowa_za_2019.pdf ...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu przedstawia sprawozdania finansowe za 2018 rok:   - Bilans_za_2018.pdf - Rachunek_Zyskow_i_Strat_za_2018.pdf - Informacja_dodatkowa...