Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu zarządza majątkiem Skarbu Państwa (w trwałym zarządzie) zlokalizowanym przy ul. Osiedle Centrum 16, który obejmuje:

 Środki trwałe:  Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego  Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (po zmniejszeniach i zwiększeniach)        Umorzenie    Wartość netto wg stanu na koniec roku
 w tym:
Grunty: działka o numerze ewid. 309 i powierzchni 872 m2    28 745,00 zł  100 238,00 zł 0,00 zł 100 238,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej

 617 250,01 zł  1 088 967,45 zł  583 479,30 zł  505 488,15 zł
Urządzenia techniczne i maszyny  104 008,66 zł  104 008,66 zł  82 733,38 zł  21 275,28 zł
Środki transportu    58 900,00 zł          93 451,00 zł  63 506,80 zł  29 944,20 zł
Inne środki trwałe, w tym pozostałe śr. trwałe w użytkowaniu  116 603,99 zł          536 874,04 zł  536 874,04 zł  0,00 zł
 Wartości niematerialne i prawne    37 020,69 zł          37 020,69 zł  37 020,69 zł  0,00 zł

Dane wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: PSSE w Międzyrzeczu
Publikujący: Małgorzata Kozielewska

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
10 Sławomir Gandecki 2021-10-08 10:31:08
Edytowano
9 Sławomir Gandecki 2021-10-08 10:26:30
Edytowano
8 Sławomir Gandecki 2021-10-08 10:25:09
Edytowano
7 Sławomir Gandecki 2021-10-08 10:19:09
Edytowano
6 Sławomir Gandecki 2021-10-08 10:18:58
Edytowano
5 Sławomir Gandecki 2021-10-08 10:13:13
Edytowano
4 Sławomir Gandecki 2020-05-11 07:39:11
Edytowano
3 Sławomir Gandecki 2019-05-13 08:16:23
Edytowano
2 Sławomir Gandecki 2018-03-23 08:22:37
Edytowano
1 Sławomir Gandecki 2017-08-09 08:21:00
Utworzono