Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Oddziale Ekonomicznym i Administracyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide...

Dokumentacja regulująca zasady naboru na stanowiska w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu. 1) Zarządzenie nr 7_2022 wprowadzenie regulaminu naboru.pdf 2) Regulamin naboru...