Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu oraz Biuletyn Informacji Publicznej PSSE w Międzyrzeczu .

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01

Status dostępności cyfrowej pod względem zgodności z ustawą

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,
 • Niektóre teksty mogą być opublikowane czcionką szeryfową z justowaniem.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

Kierunek obiektu: Wejście główne do budynku znajduje się od strony Osiedla Centrum. Wejście na teren budynku prowadzi poprzez plac parkingowy. Dojście od strony ulic Stoczniowców Gdańskich 1970 i Konstytucji 3 Maja.

Wejście główne do budynku:

 • Zlokalizowane jest na tym samym poziomie, co poziom parkingu.
 • Brak schodów, barier itp.
 • Posiada drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz budynku, samozamykające.
 • Drzwi prowadzą do zamkniętego przedsionka służącego do wstępnej obsługi interesantów.

Wewnątrz budynku:

 • W przedsionku po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy służący do wezwania pracownika Stacji.
 • Przy wejściu, po lewej stronie znajdują się plansze informacyjne z telefonami kontaktowymi do pracowników Stacji.
 • Schody wewnątrz budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
 • Brak windy i podjazdów.
 • Brak ułatwień dla niedosłyszących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają koordynatorzy ds. dostępności:

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu
 • Adres: Osiedle Centrum 16,
  66-300 Międzyrzecz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 957412227(8)

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: PSSE w Międzyrzeczu
Publikujący: Sławomir Gandecki

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
3 Sławomir Gandecki 2022-12-08 12:20:48
Edytowano
2 Sławomir Gandecki 2022-06-14 07:31:30
Edytowano
1 Sławomir Gandecki 2021-04-01 17:16:39
Utworzono