Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu jest jednostką budżetową, nieposiadającą osobowości prawnej, będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. Jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego pod numerem księgi rejestrowej: 000000024135-W-08; nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i w związku z tym nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Metryka dokumentu

Podmiot / osoba odpowiedzialna: PSSE w Międzyrzeczu
Publikujący: Sławomir Gandecki

Rejest zmian

Wersja Zmodyfikował Data Status
6 Sławomir Gandecki 2018-03-23 08:19:10
Edytowano
5 Sławomir Gandecki 2017-07-26 09:18:34
Edytowano
4 Sławomir Gandecki 2017-07-18 09:19:58
Edytowano
3 sm32 STUDIO 2017-01-16 11:28:41
Edytowano
2 sm32 STUDIO 2016-10-24 13:19:38
Edytowano
1 sm32 STUDIO 2016-10-24 13:19:10
Utworzono